Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Nada Dimić
znameniti Srbi u Hrvatskoj

Nada Dimić – narodna heroina

Nada Dimić rođena je 6. septembra 1923. godine u Divoselu kod Gospića. Godine 1938. postala je članica SKOJ-a, a članica Komunističke partije Jugoslavije 1940. Dimić je već u junu 1941. godine u prvom partizanskom odredu u Brezovici kraj Siska sudjelovala u diverzantskim akcijama na pruzi Zagreb-Sisak.

U julu 1941. godine, kada su prekinute veze partijskih organizacija grada i odreda, dobiva zadatak uspostaviti vezu. Odlazi u Sisak, preobučena u muško odijelo, ali je ustaški agenti prepoznaju i hapse. U sisačkom zatvoru je mučena, no kako ništa nije priznala prebacili su je u zagrebački zatvor. Isprebijanu i iscrpljenu, nakon pokušaja samoubojstva, odveli su je u bolnicu, odakle je uz pomoć zagrebačke partijske organizacije uspjela pobjeći na Kordun, u Petrovu goru. Radi s karlovačkom partijskom organizacijom i članom CK KPH Josipom Krašom.

Ustaška policija uhvatila ju je na zadatku 3. decembra 1941. godine u Karlovcu, u akciji prebacivanja ljudi u partizane na Kordun. Na zahtjev da se legitimira, Nada Dimić iz torbice je izvadila revolver i ubila jednog ustaškog agenta. Zatvorena je najprije u Karlovcu, a onda u zatvoru na Savskoj cesti u Zagrebu. U februaru 1942. godine odvedena je u logor Staru Gradišku, gdje je poslije mučenja strijeljana 17. marta 1942. Ime Nade Dimić nosila je zagrebačka tvornica na uglu Erdődyjeve i Branimirove ulice, jedna ulica te škola koju je pohađala u Zemunu. Odlukom predsjednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 7. jula 1951. godine, proglašena je narodnom heroinom.

znameniti Srbi u Hrvatskoj
Živko Juzbašić

živko juzbašić

političar

Gavro Manojlović

gavro manojlović

historičar

Sofija Marinković

sofija marinković

narodna heroina

Grigor Vitez

grigor vitez

dječji pjesnik

Josif Rajačić

josif rajačić

patrijarh

Konstantin Momirović

konstantin momirović

statističar

Bogdan Denić

bogdan denić

sociolog